Obsługa instytucji oraz firm

KLIENT FIRMOWY

Prywatny Detektyw PWŚ dla Klienta firmowego

 • Ustalanie sprawców kradzieży
 • Obserwacja partnerów biznesowych
 • Obserwacja pracowników aktualnych
 • Obserwacja pracowników z zakazem konkurencji
 • Obserwacja pracowników na L4
 • Wywiad gospodarczy
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • Odzyskiwanie zagrożonych należności
 • Weryfikacja kontrahenta
 • Sprawdzenie i weryfikacja wiarygodności firmy i pracownika
 • Weryfikacja kandydatów do pracy (wywiad)
 • Weryfikacja przestrzegania zakazu konkurencji
 • Ustalanie adresów do doręczeń + doręczenia
 • Ustalenie, czy dane miejsce, obiekt, dom jest obserwowany
 • Wykrywanie podsłuchów
 • Audyt pojazdów
 • Audyt pomieszczeń
 • Ustalenie, czy dana osoba jest obserwowana
 • Ustalenie, czy dane miejsce, obiekt, dom jest obserwowany
 • tajemniczy klient
 • Sprawy inne, nietypowe

Pozostałe oferty