Gromadzenie niezbędnych dowodów

OBSERWACJE I USTALENIA

Niejawne obserwacje prowadzone przez Prywatny Detektyw PWŚ

Prowadząc obserwację, należy działać mądrze tak, aby zgromadzić interesujące nas dowody i nie narazić się na późniejsze pozwy. Nasi detektywi prowadzą różnego typu obserwacje i ustalenia. W ostatnim czasie były to między innymi:

 • obserwacja dzieci
 • obserwacja kandydatki na żonę
 • obserwacja kandydata na męża
 • obserwacja wskazanych osób lub miejsc
 • ustalenie faktycznych powiązań pomiędzy osobami
 • ustalenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej lub opieki nad dziećmi
 • kontrola pracowników pod względem zwolnień lekarskich, pracy dla konkurencji, jak i pracy typu home office
 • ustalenia miejsca zamieszkania
 • obserwacja małżonków (partnerów)
 • ustalenia mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji
 • obserwacja osób nieletnich w trosce o ich bezpieczeństwo